کاشت درخت در محل کشف پیکر بابک خرمدین در شهرک اکباتان

پس از کشف پیکر بابک خرمدین در سطل زباله، به پیشنهاد اهالی شهرک اکباتان در آن محل یک نهال درخت به یاد این کارگردان کاشته شد.