۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

قانونی چک ضمانت تخلیه در قانون جدید چکهای صیادی

معاون اداره پرداخت‌ بانک مرکزی اعلام کرد که اگر قرار باشد چکی طبق قانون جدید به عنوان ضمانت صادر شود، باید تاریخ و مشخصات صادرکننده و گیرنده روی آن درج شود.

به گزارش ایسنا، آمنه نادعلی زاده در یک برنامه تلویزیونی گفت: چک‌های فعلی به روال سابق می‌توانند پذیرش و پردازش شوند اما برای آن‌ها یک زمان مشخصی از سوی بانک مرکزی تعیین خواهد شد و جمع آوری می‌شوند.

وی در ادامه در پاسخ به اینکه اگر گیرنده چک دریافتی را در سامانه صیاد تایید نکند چه می‌شود؟ بیان کرد: اصل این قانون جدید به نفع گیرنده چک است و باید از صادرکننده چک بخواهد تا چک را در سامانه صیاد ثبت کند و خودش هم چک را در این سامانه اگر مواردی که در چک نوشته شده بود با مواردی که در سامانه صیاد ثبت شده بود، مغایرت نداشت باید تایید کند.

معاون اداره پرداخت‌های بانک مرکزی تاکید کرد که اگر گیرنده چک را در سامانه صیاد تایید نکند، آن چک قابل پرداخت نخواهد بود.

وی با بیان اینکه طبق قانون جدید، از زمانی چک تخصیص می‌یابد تا سه سال اعتبار دارد، گفت: پیش از این چک سفید را به عنوان ضمانت قبول می‌کردند اما اگر قرار باشد تا چکی طبق قانون جدید به عنوان ضمانت صادر شود، باید تاریخ و مشخصات صادرکننده و گیرنده بر روی آن درج شود.

نادعلی زاده ادامه داد: محدویتی برای انتقال چک‌ها در سامانه وجود ندارد و هر تعداد چک را می‌توان منتقل کرد. به غیر از کد ملی افراد برای ثبت چک در سامانه صیاد شناسه ملی شرکت‌ها و اتباع بیگانه هم می‌توانند از این طریق چک به نفع آن‌ها صادر می‌شود.

وی افزود: در زمان صدور چک‌های حقوقی امضا داران چک حقوقی نباید چک برگشتی چه به صورت شخصی و چه به صورت شرکتی داشته باشند تا بتوانند چک خود را در صیاد ثبت کنند و در این زمینه تنها چک برگشتی مورد نظر است و بدهی تسهیلاتی مدنظر قانون نیست.

معاون اداره پرداخت بانک مرکزی در پایان اعلام کرد که تاکنون حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد بانک‌ها به سامانه صیاد متصل شده‌اند و تا پایان اسفند ماه نیز باقی بانک‌ها به این سامانه متصل می‌شوند.

گفتنی است؛ در راستای اجرای قانون جدید چک، از ابتدای سال آینده دسته چک‌های جدید در بازار توزیع می‌شوند و صادرکننده چک باید آن را در سامانه صیاد ثبت و گیرنده چک مشخصات آن را تایید کند.


صدور چک تضمینی تنها از مسیر سامانه صیاد امکان پذیر است

نمایندگان مجلس صدور و تحویل چک‌های تضمینی را تنها از مسیر سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) امکان‌پذیر دانستند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 29 فروردین) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به جزئیات گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (14) قانون صدور چک، با ماده (1) این لایحه موافقت کردند.

همچنین نمایندگان با پیشنهاد حسین زاده بحرینی برای الحاق بندی به ماده (1) این طرح نیز موافقت شد. در این بند الحاقی آمده بود عبارت” حداکثر مدت اعتبار از زمان دریافت دسته چک، 3 سال است و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی‌شود” از متن ماده 6 حذف شود.

در ماده 1 آمده است: در تبصره (1) ماده (21 مکرر) قانون صدور چک مصوب  16/  4/ 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن پس از عبارت «در مورد چکهایی که» عبارت «از دسته­ چکهای ارائه شده» اضافه شد و عبارت «چکهایی که تاریخ صدور آنها قبل از دوره مذکور باشد تابع قانون زمان صدور می­‌باشد.» به عبارت «چک‌های صادر شده از دسته­ چک‌هایی که تاریخ ارائه آن دسته چکها قبل از زمان مذکور در این تبصره باشد، تابع قانون زمان ارائه دسته­ چک است و بانکها بدون نیاز به ثبت آن چکها در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام می ­کنند. در کلیه برگه ­های دسته­ چک‌های ارائه شده پس از تاریخ فوق‌­الذکر باید عبارت «صدور و پشت­ نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است» درج شود.» اصلاح شد.

همچنین با موافقت نمایندگان با پیشنهاد حسینعلی حاجی دلیگانی، عبارت «پس از گذشت دو سال از لازم الاجرا شدن این قانون» به عبارت «از دسته چک‌های ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال 99» تغییر کرد.

در ادامه جلسه نمایندگان با ماده (2) این لایحه نیز موافقت کردند.

در ماده 2 آمده است: ­یک ماده به شرح زیر به‌عنوان ماده (24) به قانون الحاق و شماره ماده(24) فعلی به (25) اصلاح می‌شود:

چک تضمین شده تابع احکام ذیل است:

1- صدور و تحویل چکهای تضمین شده توسط بانکها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) امکان‌پذیر و مستلزم تکمیل برگه (فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات هویتی و شماره حساب گیرنده روی چک تضمین شده براساس دستورالعمل اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه صیاد می‌باشد. سامانه مذکور به هر برگه چک شناسه یکتا اختصاص می‌دهد و بانک مرکزی موظف است امکان استعلام اطلاعات چک تضمین شده را برای گیرنده(ذینفع) فراهم نماید.

2- پرداخت مبلغ چک تضمین شده توسط بانک صرفاً در وجه و به شماره حساب گیرنده (ذینفع) که مشخصات وی روی چک تضمین شده درج گردیده است، امکان پذیر می­باشد و ظهر‌نویسی برای انتقال چک تضمین شده فاقد اعتبار است.

3- ابطال چک تضمین‌شده به درخواست متقاضی یا وکیل یا نماینده قانونی وی با ارائه اصل چک جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهر‌نویسی گیرنده (ذینفع) تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک صادر کننده امکان‌پذیر است. همچنین پرداخت چک تضمین شده به گیرنده(ذینفع) با ارائه اصل چک تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک امکان­پذیر است. پرداخت یا ابطال چک پس از مهلت مقرر در این بند منوط به تکمیل فرم‌های مربوط به مبارزه با پولشویی توسط متقاضی یا گیرنده(ذینفع) و گزارش شعبه بانک به واحد مبارزه با پولشویی بانک صادر کننده می‌باشد.

4- در صورت مفقودی چک تضمین شده، هرگاه متقاضی و گیرنده (ذینفع) هر دو به بانک صادر کننده مراجعه و نسبت به تکمیل و امضای برگه (فرم) اعلام مفقودی چک تضمین شده و تعهدنامه عدم ادعا نسبت به چک مفقود شده اقدام نموده و نسخه‌ی المثنای آن را از بانک درخواست کنند، بانک مکلف است علاوه بر احراز هویت متقاضی و گیرنده(ذینفع) نسبت به استعلام صحت مشخصات هویتی متقاضی و گیرنده (ذینفع) از سامانه نظام هویت­سنجی الکترونیکی بانکی اقدام نماید و پس از ابطال چک مفقود شده، نسبت به صدور چک المثنی مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه صیاد اقدام کند.

5- درصورت جعل چک تضمین شده یا استفاده از چک تضمین شده مجعول، مرتکب علاوه بر مجازاتهای قانونی مقرر، به حکم دادگاه به مدت دو تا شش سال از گرفتن چک تضمین شده محروم می‌شود.


در گفت و گو با اقتصادآنلاین مطرح شد؛

ثبت چک بدون تاریخ در سامانه صیاد، راهکار صدور چک بابت تضمین

از ابتدای سال ۱۴۰۰ با الزامی شدن ثبت اطلاعات چک از جمله مبلغ، تاریخ و مشخصات گیرنده در سامانه صیاد جهت ثبت، تائید و انتقال چک، نیاز است تا شبکه بانکی کشور امکان صدور چک¬های بابت تضمین را بدون درج تاریخ سررسید چک در سامانه صیاد فراهم کنند.

ثبت چک بدون تاریخ در سامانه صیاد، راهکار صدور چک بابت تضمین

به گزارش اقتصادآنلاین، در کشور، چک هم به عنوان ابزار پرداخت آنی و هم ابزار پرداخت مدت­دار استفاده می­شود. البته کارکرد چک به عنوان ابزار پرداخت مدت­دار، باعث شده است تا بیشتر مورد توجه صاحبان کسب و کار قرار بگیرد. از طرف دیگر، تا قبل از اصلاح قانون چک در سال 1397، قابلیت استفاده از چک به عنوان ابزار پرداخت مدت­دار، زمینه­ های سوء استفاده از چک را فراهم کرده بود.

از این رو، قانون جدید چک که در سال 1397 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، با تلاش در جهت حذف زمینه­های سوء استفاده از طریق صدور چک­های بلامحل، به وسیله ایجاد تقارن اطلاعاتی بین گیرنده و صادرکننده چک، اعتبار چک­های صادرشده را افزایش داد.

صدور چک بابت تضمین، یکی دیگر از کارکردهای رایج چک

یکی دیگر از کارکرد­های چک، کارکرد بابت تضمین و وثیقه است که افراد، جهت تضمین انجام تعهدات خود در اختیار طرف معامله قرار می­دهند تا وی در صورت تشخیص نقض تعهد از جانب صادرکننده، جهت وصول چک به بانک مراجعه کند. این کارکرد چک در کشور بسیار رونق دارد و صاحبان کسب و کار نیز در انجام معاملات خود از این کارکرد چک­ها استفاده می­کنند.

تا قبل از تصویب قانون جدید چک، صدور چک بابت تضمین به این صورت بود که صادرکنندگان، لاشه کاغذی چک را بدون درج تاریخ سررسید آن در اختیار گیرنده قرار می­دادند تا در صورتی که تعهدات مقرر در معامله از طرف صادرکننده چک انجام نشد، گیرنده با درج تاریخ در برگه چک به بانک مراجعه کرده و چک را به اجرا بگذارد.

اما با توزیع دسته چک­های جدید از ابتدای سال 1400 و الزام قانون جدید چک به ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد، امکان صدور چک بدون درج تاریخ آن در سامانه صیاد مهیا نیست، بنابراین امکان صدور چک بابت تضمین در سامانه صیاد فراهم نشده است.

ایجاد امکان صدور چک بابت تضمین از طریق سامانه صیاد

با تصویب قانون جدید چک و ایجاد سامانه صیاد جهت ثبت و تائید چک­ها، هم اکنون امکان صدور چک­های بابت تضمین و وثیقه بدون درج تاریخ آن در سامانه صیاد مهیا نیست. در جهت حل این مشکل، شعب بانکی باید امکان صدور چک­های بابت تضمین را بدون درج تاریخ سررسید آن در سامانه صیاد مهیا کنند.

از این رو یاسر مرادی، کارشناس ارشد حوزه بانک، در گفت و گو با اقتصادآنلاین، در رابطه با حل مشکل صاحبان کسب و کار از طریق ایجاد امکان ثبت چک­های بابت تضمین در سامانه صیاد گفت: می­توان چک­های بابت تضمین را از لزوم درج تاریخ چک در سامانه صیاد توسط صادرکننده مستثنی کرد. بنابراین، طبق تئوری وکالت، صادرکننده می­تواند با دادن وکالت به گیرنده، تعیین تاریخ سررسید چک را به گیرنده تفویض کرده و در اختیار وی قرار دهد. از این رو زمانی که گیرنده می‌خواهد برای وصول چک اقدام کند، می­تواند همان لحظه تاریخ چک را در سامانه ثبت کند.

وی در ادامه افزود: تا قبل از اصلاح قانون چک در سال 1397، افراد جهت صدور چک بابت تضمین، چک­ها را بدون درج تاریخ آن به گیرنده می‌دادند اما اکنون، در قانون جدید چک ذکر شده است که حتماً باید چک تاریخ داشته باشد. این مورد می­تواند در رابطه با چک‌های تضمین استثنا شود تا در زمان وصول چک، تاریخ آن تعیین شود.

حل مشکل کسب و کار با ارائه خدمات چک­های بابت تضمین در سامانه صیاد

همان­طور که گفته شد، تا قبل از الزامی شدن ثبت و تائید چک در سامانه صیاد، صدور چک­های بابت تضمین بدون درج تاریخ سررسید بر روی لاشه کاغذی ممکن بوده است. از طرف دیگر به دلیل رایج بودن صدور چک­های بابت تضمین، نادیده گرفتن کارکرد چک به عنوان تضمین در سامانه صیاد، می­تواند برای مردم مشکل­ساز شده و معاملات را تحت تاثیر قرار دهد.

از این رو لازم است تا هم اکنون که سامانه صیاد بانک­ها اجازه صدور چک بدون درج تاریخ سررسید آن را نمی­دهند، شبکه بانکی برای صدور چک­های بابت تضمین در سامانه­های خود این امکان را فراهم کنند.


سوالات متداول قوانین جدید چک
هیئت مدیره یک شرکت یا افرادی که حق امضا دارند : کدام یک اگر چک برگشتی داشته باشند، مشکل‌زا است ؟‌
در اصلاحیه جدید سال 1397 قانون صدور چک علاوه بر شخص صاحب حساب، وکیل یا نماینده (اعم از مدیر یا سایر نمایندگان شرکت) که اقدام به صدور (امضاء) چک به نیابت از شخص صاحب حساب می نمایند، مسؤلیت داشته و مشمول محرومیت های قانونی می گردند.
آیا در استفاده از چک‌های جدید برای افرادی که پیر هستند و نمی‌توانند به اینترنت دسترسی داشته باشند، مسئله ای در نظر گرفته شده است؟
می توانند مراجعه حضوری به شعبه داشته باشند.
اگر بانک عامل اپلیکشین یا نرم‌افزار نداشته باشد، مشتری که دارای چک جدید صیاد است چکار باید انجام دهد؟
می توانند مراجعه حضوری به شعبه داشته باشند.
آیا چک صیاد طرح قدیم طبق روال قبل پیش می‌رود؟
بله تا زمان پایان برگ‌های دسته چک های قدیمی و دریافت دسته چک های با ظاهر و مندرجات جدید صدور و وصول چک‌ها به شکل سابق تداوم می‌یابد.
چکی که از کسی گرفته می‌شود و چند دست چرخیده به چه صورت است؟
نقل و انتقال چک های با ظاهر و مندرجات جدید در صورت ثبت مراتب انتقال در سامانه صیاد بلامانع است و در مورد چک های صادره از دسته چک های قدیم، نقل و انتقال عادی چک کما فی السابق بلامانع است.
اگر چک برای ضمانت باشد و تاریخ نداشته باشد به چه صورت است ؟
صدور چک های با ظاهر و مندرجات جدید در هر صورت مستلزم ثبت در سامانه صیاد استصدور چک برای ضمانت بلامانع است و لی چک بدون تاریخ اساساً قابل وصول نمی باشد. وصول چنین چکی منوط به درج تاریخ است و بانک در مقام تأدیه وجه آن به ضمانی بودن آن ترتیب اثر نخواهد داد.
آیا چک‌های قدیمی تا برگ آخر می‌توانند در وجه حامل صادر شوند؟
چک‌های قدیمی به شکل سابق می‌توانند کارسازی شوند و بنابراین در وجه حامل نیز می‌توانند صادر شوند.
پشت نویسی چک به چه روالی می شود ؟‌
از تاریخ اعلام بانک مرکزی، ظهرنویسی چک های کاغذی ممنوع بوده و انتقال چک مستلزم ثبت مراتب در سامانه صیاد خواهد بود.
افراد هیئت مدیره یک شرکت که دارای چک برگشتی است آیا در چک شخصی خود نیز به مشکل بر می‌خورند؟
خیر
آیا با ابلاغ قانون جدید صدور چک هنوز هم صدور چک برای ضمانت امکان‌پذیر است؟
بله ولی مستلزم ثبت مراتب صدور در سامانه صیاد است. (در مورد چک های با ظاهر و مندرجات جدید(
اگر چک در سامانه صیاد ثبت نشود چه می شود؟
مشمول الزامات و سازوکارهای مقرر در قانون صدور چک نخواهد بود و صرفاً به عنوان یک سند مدنی مؤید طلب است.
وظیفه ثبت چک در سامانه صیاد با چه شخصی است؟
حسب مورد بر عهده صادرکننده (در مقام صدور) و یا دارنده (در مقام انتقال) است.
ممنوعیت صدور چک در وجه حامل شامل کدام چک‌هاست؟
شامل تمامی چک ها با ظاهر و مندرجات جدید که زمان توزیع آن توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود.
آیا محرومیت‌های ناظر بر صدور کارت‌های جدید بانکی شامل کارت‌های المثنی و یا تمدید کارت‌های قبلی مشتریان هم می شود؟
بله. با توجه به اطلاق قانون تمامی عملیات کارت ها را شامل می شود
اگر مندرجات برگه چک با اطلاعات سامانه صیاد مغایر باشد تکلیف چیست؟
مناط اعتبار و محوریت با اطلاعات سامانه صیاد است و در صورت مغایرت، بانک از پرداخت وجه چک خودداری می‌کند. در ادامه درصورت درخواست دارنده چک، بانک نسبت به صدور گواهی عدم پرداخت اقدام می‌کند.
کسانی که دریافت کننده چک هستند از کجا بدانند صادرکننده در سامانه صیاد صدور آن را ثبت کرده است؟
دریافت چک‌های صادره از دسته چک‌های جدید مستلزم ورود به سامانه صیاد و ثبت تأییدیه (تأیید دریافت) توسط گیرنده است.
آیا کسانی که دارای بدهی غیرجاری هستند نیز طبق قانون جدید می توانند دسته چک دریافت کنند؟
خیر این اشخاص مطابق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی اساساً امکان افتتاح حساب جاری نخواهند داشت.
Rate this news


نظرات کاربران

موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد

موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد

×  ناحیه کاربری  ارسال آگهی جدید  پروفایل   پسندیده ها  خرید پکیج  مشاور شوید