All Posts in Tag

شهرک اکباتان،قیمت آپارتمان در منطقه اکباتان،درباره شهرک اکباتان،شهرک اکباتان کجاست

شهرک اکباتان چگونه ساخته شد؟

شهرک اکباتان چگونه ساخته شد؟ شهرک مسکونی «اکباتان» که امروز تکرار پروژه‌ای مشابه آن، به یک آرزو در جامعه مدیران بخش مسکن تبدیل شده، با رعایت سه اصل موفقیت در شهرک‌سازی احداث شد.

Read more