All Posts in Tag

درباره شهرک اکباتان

درباره شهرک اکباتان

تهران شهرک اکباتانشهرک اکباتان با ۵.۹۴ کیلومتر مربع وسعت،یکی ازبزرگ‌ترین شهرک‌های مسکونی ایران و در زمان خود یکی ازمدرن‌ترین شهرک‌های خاورمیانه محسوب می‌شود

Read more