- تجاری

اجاره مغازه شهرک آپادانا موقعیت سوپرمارکت

۲۰ متر تجاری ۹ متر انباری

ودیعه: ۴۰ میلیون تومان

اجاره: ۲ میلیون تومان

۰۹۱۲۲۶۷۸۳۹  املاک دیدار افشار

ویژگی ها

املاک مشابه