- تجاری

اجاره مغازه شهرک آپادانا موقعیت سوپرمارکت

20 متر تجاری 9 متر انباری

ودیعه: 40 میلیون تومان

اجاره: 2 میلیون تومان

0912267839  املاک دیدار افشار

ویژگی ها

املاک مشابه