برای اجاره - انبار

اجاره انباری ۱۲ متر زیربلوک فازیک

مناسب انبار وکارسبک کم تردد

۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹ املاک دیدار

ویژگی ها

املاک مشابه