برای اجاره - اداری

اجاره اداری دفتر کار جاده مخصوص اکباتان

100 متر براصلی اکباتان داری 4 اتاق

مناسب دفتر هواپیمایی. کلینیک پزشکی. دفتربیمه.

دفتر وکالت. دفترخانه اسناد. دفتر شرکت مهندسی بازرگانی.

091222967839  املاک افشار

 

 

املاک مشابه