لیست کامل واحدهای شمارش اشیاء و اندازه گیری، اجسام و مایعات و …


واحد شمارش نام واحد
واحد شمارش مایعات، چای، قهوه، شیر و غیره به‌کار می‌رود. استکان
واحد شمارش درخت، چوب، تیر، سنبه اصله
واحد شمارش حبوبات انباشته‌شده (مثل یک انبار گندم)، کالا انبار
واحد شمارش خانه، مِلک، چادر، ساختمان باب
واحد شمارش کالاهایی که به مقیاس معینی بسته‌بندی می‌شوند، یک بار هندوانه بار
واحد شمارش صندوق جواهر بارخانه
واحد شمارش برخی پرندگان، نظیر سهره بال
واحد شمارش درخت بی‌تنه مانند گل و گیاهان زینتی بته، بوته
واحد شمارش اشرفی، سکه‌های زر بدره
واحد شمارش برای چیزهایی که یک واحد کامل آن بدون بُرش مصرف نمی‌شود، مثل یک بُرش کیک بُرش
واحد شمارش کاغذهای جلد نشده، ورق برگ
واحد شمارش سیگار، سبزی بسته
واحد شمارش خز، سنجاب، پوست بخارایی بطانه
واحد شمارش نوشیدنی‌ها بطری
واحد شمارش حجم و وزن،یک بغل آجیل و شیرینی بغل
واحد شمارش شال بقچه
واحد شمارش یک دسته کاغذ و مقوا معین بند
واحد شمارش بسته سیگار باکس
واحد شمارش پرنده شکاری بَهله
واحد شمارش آبادی پارچه
واحد شمارش دِه، روستا پاره
واحد شمارش تابلو نقاشی پرده
واحد شمارش مایعات پیمانه
واحد شمارش اعدا تا
واحد شمارش تار مو
واحد شمارش افعی، مارهای سمّی تازیانه
واحد شمارش فرش، قالی، قالیچه تخته
واحد شمارش پارچه ندوخته توپ
واحد شمارش انسان تَن
واحد شمارش واحد وزن تُن
واحد شمارش مساحت برای زمین و مِلک جریب
واحد شمارش لباس دوخته ثوب
واحد شمارش شیشه پنجره، آیینه جام
واحد شمارش آب جرعه
واحد شمارش کفش، جوراب، دستکش جفت
واحد شمارش کتاب، مجله جلد
واحد شمارش قرقره جین
واحد شمارش سرویس بهداشتی (توالت) چشمه
واحد شمارش چاه، فیلم عکاسی حلقه
واحد شمارش کبریت خلال
واحد شمارش انگور، خرما خوشه
واحد شمارش غله و حبوب دانه
واحد شمارش زاویه، دما درجه
واحد شمارش قاشق و چنگال دست
واحد شمارش ماشین‌آلات، خودرو، آپارتمان، رادیو، تلویزیون دستگاه
واحد شمارش گل و گیاه دسته
واحد شمارش دکان و مغازه دهنه
واحد شمارش بسته‌های دوازده‌تایی دوجین
واحد شمارش گوسفند، گاو راًس
واحد شمارش قنات رشته
واحد شمارش فیل زنجیر
واحد شمارش گاو، گوسفند،تمساح سر
واحد شمارش جهیزیه سری
واحد شمارش ظروف مایعات شیشه
واحد شمارش اشیاء قدیمی صندوق
واحد شمارش پارچه، شال، پتو طاقه
واحد شمارش نامه، پاکت طغرا
واحد شمارش پرندگان، در، پنجره عدد
واحد شمارش دسته‌های بزرگ و سنگین کالا عدل
واحد شمارش توپ و تانک عراده
واحد شمارش نوع‌های مختلف کالا قلم
واحد شمارش درخت قلمه
واحد شمارش بند کفش، مداد و نوشت‌افزار قراسه
واحد شمارش آب، اشک، خون، جوهر قطره
واحد شمارش عکس، تمبر، شعر قطعه
واحد شمارش جانوران وحشی قلاده
واحد شمارش کاموا کلاف
واحد شمارش قند کلّه
واحد شمارش سیمان، پول، سکه کیسه
واحد شمارش دسته‌های مختلف جانوران گلّه
واحد شمارش نان، غذا لقمه
واحد شمارش هر نیمه از در، خورجین، پالان لنگه
واحد شمارش اشیاء استوانه‌ای‌شکل لوله
واحد شمارش خاک، پول، آدم مشت
واحد شمارش سیگار نخ
واحد شمارش انسان نفر
واحد شمارش حشرات، بندپایان، قارچ نمونه
واحد شمارش حمام، آپارتمان، منزل مسکونی واحد
واحد شمارش ازدواج واقعه